: Úvod      : Psychowalkmany      : Jazykové komplety       : Využitie      : Referencie      : Partneri      :  Kontakt 
 

: Úvod

: Psychowalkmany

: Jazykové komplety

: Využitie

: Referencie

: Partneri

: Kontakt

*************


*************


  *************

  *************


Značkové notebooky HP za najnižšie ceny !!

hp
NB
- 3 roky záruka
- doprava zdarma
- vlastná konfigurácia


  *************

 
 
psychowalkman  psychowalkman  psychowalkman  psychowalkman  psychowalkman  psychowalkman  psychowalkman


Vitajte na stránke !
                                                   

Audiovizuálny stimulátor alebo hovorovo psychowalkman je (prenosný) prístroj na reguláciu stavov vedomia pomocou audiovizuálnej stimulácie (AVS). Súčasťou prístroja sú okuliare so svetelnými diódami a stereoslúchadlá. psychowalkman

Periodické optické stimuly sú privádzané na LED diódy okuliarov a súčasne pôsobí cez stereoslúchadlá prepracovaná periodická zvuková stimulácia. Frekvencia a typ stimulácie sa postupne mení. Je určená pre rôzne špecifické ciele. psychowalkman

Počas stimulácie dochádza v mozgu k efektu strhávania rytmov, ktorý spôsobuje postupné prelaďovanie z jedného stavu vedomia do iného. Pri mnohých zámeroch už samotné "prepnutie" do iného stavu mozgu je žiadaným a konečným cieľom (relaxovanie, zaspanie, dodanie energie). psychowalkman

Pri zložitejších cieľoch pomáha stimulácia synchronizácii (kooperácii) práce ľavej a pravej hemisféry mozgu. U bežného človeka je väčšina aktivít mozgu lokalizovaná prevažne v jednej z hemisfér, pričom, veľmi zjednodušene povedané, ľavá korešponduje prevažne s lineárnymi a logickými úlohami a pravá skôr s intuitívnym, podvedomým a priestorovým spracovaním informácií. psychowalkman

Vedné odbory, ktoré sa zaoberajú zdokonalením činnosti a výkonnosti ľudského mozgu pomocou audiovizuálnej stimulácie sa nazývajú neurotechnológie. Sú zoskupením rôznych techník, založených hlavne na praktickom využití vedeckých poznatkov a technológií, ale aj na poznatkoch starobylých duchovných učení. psychowalkman

Psychowalkman na základe vedeckých poznatkov rešpektuje prírodné funkcie a zákonitosti mozgu a telesných biorytmov. Stimuluje mozog k tomu, aby lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie využil svoju kapacitu a schopnosti. Psychowalkman vysiela svetelné a zvukové pulzy, ktoré majú naprogramovanú frekvenciu. V závislosti na frekvencii vzniká buď v zrakovom alebo sluchovom centre aktivita kopírujúca stimulačnú frekvenciu.

Hladina delta - charakteristická frekvenciami EEG v rozsahu 1 - 4 Hz, je bežne dosahovaná v tzv. hlbokom spánku (bez snov). Sprievodným javom je stav dôkladného uvoľnenia, v ktorom dochádza pravdepodobne k pravidelnej základnej psychologickej údržbe mozgu, čistenie v pamäti, uvoľnenie negatívnych blokov v správaní a pod. 
Hladina theta - charakteristická frekvenciami EEG v rozsahu 4 - 8 Hz, je stav vedomia, ktorý sa najčastejšie dosahuje v ospalosti, kedy obyčajne veľmi rýchlo upadneme do spánku. Často je doprevádzaný podvedomou predstavivosťou a s ňou spojenou tvorivosťou.
 psychowalkman
Hladina alfa - charakteristická frekvenciami EEG v rozsahu 8 - 13 Hz, sa dosahuje v stave driemania, a tiež pri relaxácii, zvýšenej predstavivosti a jemných rytmických fyzických aktivitách. Často sa spája s príjemnými pocitmi, až eufóriou, bez prítomnosti psychickej námahy.
 
Hladina beta - charakteristická frekvenciami EEG v rozsahu 13- 40 Hz, je prítomná v bdiacom stave prakticky vo všetkých mentálnych aktivitách (uvažovanie, rozpamätanie sa, logická analýza, atď).
  psychowalkman 

Odlišné funkcie ľavej a pravej mozgovej hemisféry dokázal držiteľ Nobelovej ceny za lekárstvo R. W. Sperry. Ľavá hemisféra má na starosti analytické myslenie, verbálnu komunikáciu, detaily kontrolu, posudzovanie alebo akciu. Pravá hemisféra riadi emócie, intuíciu, priestorové vnímanie. Tento poznatok umožňuje niekoľkonásobne efektívnejšie učenie. Probémy so zapamätávaním sú totiž spôsobené najmä nevyužívaním pravej polovice mozgu a preťažovaním ľavej. 
psychowalkman, psychowalkmany, avs prístroje, angličtina, nemčina, anglický jazyk, nemecký jazyk, hladina alfa, psychowalkman, psychowalkmany, anglické frázy, jazykové komplety, jazykový komplet, psychowalkma, psychowalkmany, galaxy, stimul, sirius, inner pulse, procyon, mc square, therapy, luma, proteus, kurz, kurzy, jazykový kurz, jazykové kurzy, taxus learning